Ata Kemal Birol

Ata Kemal Birol

Kurucu ve Editör

Ata, Bahçeşehir Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler bölümlerinde üçüncü sınıf öğrencisidir. Aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde asistanlık yapmaktadır. Bahçeşehir Sinema Kulübü’nü kurma sürecindedir. İlgi alanları siyaset sosyolojisi, din sosyolojisi ve sosyal medya sosyolojisidir.

Yazılar:

Liberalizmin TapusuLiberalizm tartışmalarında eski ve yeni nesil farkları hakkında bir yazı.

Ifade Özgürlüğü Üzerineİfade özgürlüğünün sınırları ve bu tartışmada devletin yeri hakkında bir yazı.